• Rzetelne zarządzanie kadrami.
 • Sporządzanie regulaminów wewnętrznych pracodawcy (regulamin pracy, wynagradzania, ZFŚS).
 • Prowadzenie akt osobowych pracowników.
 • Sporządzanie umów o pracę, aneksów, wypowiedzeń.
 • Sporządzanie świadectw pracy.
 • Prowadzenie ewidencji urlopów.
 • Kontrolowanie terminów badań lekarskich, BHP oraz innych.
 • Sporządzanie listy płac.
 • Obsługa umów cywilnoprawnych.
 • Sporządzanie deklaracji do ZUS.
 • Przygotowywanie informacji dla pracowników na drukach ZUS RMUA.
 • Przygotowywanie rocznych deklaracji podatkowych (PIT-11, PIT-8B).