• Sporządzanie zasad rachunkowości i planu kont.
  • Prowadzenie bieżącego nadzoru finansowego.
  • Dostarczanie optymalnych rozwiązań dotyczących podatków.
  • Sporządzanie obowiązkowych i dodatkowych sprawozdań finansowych, urzędowych GUS, NBP.
  • Składanie deklaracji oraz innych dokumentów w Urzędach Skarbowych w imieniu podatnika.
  • Rozliczenia publiczno-prawne jednorazowe, roczne i okresowe.
  • Przygotowanie odpowiedniej dokumentacji spółek prawa handlowego.
  • Rejestracja zmian organizacyjnych spółki w KRS, Urzędzie Skarbowym, Urzędzie Statystycznym.
  • Sporządzanie sprawozdań finansowych.
  • Udzielanie porad w wyborze opodatkowania działalności gospodarczej.
  • Pomoc w wypełnianiu dokumentacji kredytowej.