Ceny usług rachunkowych ustalamy indywidualnie w oparciu o ilość dokumentów księgowych - każdy dokument wymagający rejestracji do celów podatkowych: faktury, dokumenty kasowe (KP, KW), wyciągi bankowe, PK, rachunki, paragony fiskalne, dowody wewnętrzne.
Ceny usług kadrowo-płacowych uzależnione są od ilości pracowników.Masz pytania napisz lub zadzwoń.

Zapraszamy.